Samtalen er første skridt på din vej videre

Vi kender nok alle følelsen af lettelse, når vi har talt med et andet menneske om noget, der volder os problemer.

Nogle gange er en god ven alt, hvad vi behøver. I andre situationer er en uhildet og professionel samtaleterapeut at foretrække, da terapeuten har uddannelse i og erfaring med at guide dig i den rigtige retning.

Samtaleterapi er en kraftfuld måde at beskæftige sig med eksistentielle og psykologiske problemstillinger på.

Det kræver tillid at lette sit hjerte til en anden. Jeg tilbyder et rum fyldt med forståelse, fortrolighed, rummelighed, empati og tavshedspligt. Jeg lytter uden fordømmelse eller færdige løsninger. Og sammen finder vi frem til dine egne forståelser, erkendelser og løsninger, så du er bedre rustet til at komme videre i dit liv styrke og vilje til at tage de beslutninger, der skal til.

Jeg forestiller mig, at du læser dette, fordi noget i dit liv gør, at du føler ubehag. Måske er du plaget af uro, tristhed, stress, sorg eller vrede? Det kan også være, at du føler dig forkert, oplever selvværdet har lidt et knæk, slås med misbrug, kæmper med megen irritation eller lider af skamfuldhed.

Mistrivsel kan også have en mere diffus karakter. Fornemmelsen af at glæden siver ud af dig og dit liv, eller at du bærer rundt på en længsel, du ikke får indfriet. Som en klient engang sagde til mig:

”Jeg vil ikke være en sur gammel mand! Jeg vil dele den glæde, jeg kan mærke, er derinde et sted”.

Nogle gange kan det være svært selv at forstå, hvad der er galt. Ofte føles kun ubehaget. Her kan jeg hjælpe dig med at finde vej forbi ubehaget og nå ind til svaret på, hvorfor ubehaget er opstået. Herefter kan du bedre håndtere det. Nogle gange kan ubehaget være et livsvilkår. Når vi har set det i øjnene, tager ubehaget ikke livtag med dig på samme smertelige vis, men bliver en del af dig, som du kan håndtere. Og dét udløser glæde.

Jeg kan hjælpe dig til at få overblik over din egen situation og indsigt i, hvorfor du ikke trives. Du får hjælp til at finde de strategier og redskaber, der kan hjælpe dig med at håndtere din livssituation. Med samtaleterapi får vi samling på dine følelser og tanker, så du selv finder den vej, der fører dig videre i livet.

Vi bliver aldrig for gamle til at gå i terapi. Vi slås nok alle med tanker, det kunne være rart at sige højt til et andet menneske. At tale med et andet menneske om sine problemer kan faktisk i sig selv være helende.

Emotions-Fokuseret Terapi (EFT)

I vores samtaleforløb anvender jeg som udgangspunkt en metode kaldet Emotions-Fokuseret Terapi (EFT).

EFT hviler på nyere teori og forskning, og er veldokumenteret som metode til håndtering af en bred vifte af psykiske helbredsproblemer. Metoden er udviklet af Leslie S. Greenberg som gennem tusinder af videooptagelser har dokumenteret metodens virke og gjort den evidensbaseret.

Første gang vi mødes, skal vi lige lære hinanden at kende, og her er den emotionsfokuserede metode allerede i gang. Leslie S. Greenberg siger, at vi som mennesker altid søger mod en tilstand, hvor vi føler os tilpas. Det er også min tilgang. Du skal altid føle dig set og hørt, når vi sidder i en samtale.

Du kommer, som du er og med det, du har. Der er ingen forberedelse.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Tel: +45 2122 0230
ebg@blochgregersen.dk

» EFT: Mit teoretiske fundament …