Mit teoretiske fundament

Den Emotions-Fokuserede Terapi (EFT) betragter vores følelser som et indre navigationssystem.

Vores følelser fortæller os, hvad der er op og ned i tilværelsen. Om noget er rigtigt eller forkert, vigtigt eller ligegyldigt, godt eller dårligt, svært eller let, farligt eller trygt. Følelserne er signaler, der giver os mulighed for at forstå, hvor vi er, erkende vores behov og vurdere hvordan vi kan handle i en given situation.

Mange mennesker har på forskellig vis lært at holde igen med deres følelser, bytte én følelse ud med en anden eller slet og ret ignorere følelser. Livets gang kan også have lært os at finde andre måder at beskytte os på for at tilpasse os.

Dét der engang var en virksom og nødvendig mekanisme til at beskytte sig selv, kan senere i livet blive problematisk for én selv og for samspillet med andre mennesker. I sidste ende kan tilstanden lede til meningsløshed, stress og depression.

EFT fokuserer på at gøre mennesker opmærksomme på og udtrykke deres følelser, acceptere og regulere dem, og reflektere over følelseslivet for ad den vej at skabe mening og sammenhæng. På den måde bliver følelserne et pålideligt navigationsinstrument, som kan sætte dig på ret kurs i livet.

Som terapi har EFT sine rødder i gestaltterapien og nyere emotionsteori og kognitionsforskning med klienten i centrum. Som retning indenfor psykoterapi hviler EFT på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode, altså den filosofiske undersøgelse af strukturer, som de opleves af individet selv.

EFT er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret. Det gør metoden unik i sin empirisk-baserede tilgang. Der er med andre ord tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

Centralt i EFT står det trygge, empatiske rum for samtalen. Den gode relation mellem terapeut og klient er vægtet højt, og anses for at være en forudsætning for et udbytterigt samarbejde. Terapeuten følger og spejler klienten fra øjeblik til øjeblik. Når relationen mellem klient og terapeut er etableret og stærk, skærpes fokus på en mere aktiv vejledning fra terapeutens side. EFT har vist sig yderst effektiv i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i menneskers liv.

Leslie S. Greenberg er den primære ophavsmand bag EFT. Han er internationalt anerkendt for sit arbejde og indtil for nylig professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada. Her var han også leder af universitetets Psychotherapy Research Center.

Han er en af de mest fremtrædende forskere indenfor den psykoterapeutiske tradition og anses for en af verdens ledende autoriteter i arbejdet med følelser i psykoterapi. Han er en af grundlæggerne af Society of the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) og tidligere præsident for Society for Psychotherapy Research (SPR).

I Danmark har EFT-instituttet – hvor jeg har taget min uddannelse som terapeut – valgt at supplere Greenbergs teori og metode med eksistensfilosofiske perspektiver. Baggrunden er, at vi ud over at være enkeltindivider med hver vores bagage også indgår i en større sammenhæng, hvor vi uundgåeligt er underlagt nogle fællesmenneskelige betingelser: De eksistentielle grundvilkår.

I den sammenhæng har EFT-instituttet ladet sig inspirere af blandt andre de engelske psykologer Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli og Mick Cooper samt af den amerikanske psykiater og psykoterapeut Irvin D. Yalom.

» www.eft-instituttet.dk …
« tilbage til Individuel terapi …